Oferta urodzinowa! Zapraszamy wszystkich jubilatów !

Wszystkim Paniom i Panom, proponujemy ofertę urodzinową. Jubilaci, którzy w ciągu siedmiu dni od daty swoich urodzin skorzystają z propozycji zabiegowej otrzymają 15 % rabatu. Podstawą do skorzystania z oferty, będzie okazanie dowodu osobistego.

*oferta nie obejmuje zabiegów  w cenach  aktualnych promocji (rabaty nie sumują się). Nie dotyczą zabiegów Apilus oraz makijażu pernamentnego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.

Zasady korzystania z „Karty Klienta” Salonu Beauty Image.                                                                                                    I. Wprowadzenie

Program lojalnościowy „Karty Klienta” organizowany jest przez Salon Beauty Image z siedzibą w Chrzanowie, ul. Wojska Polskiego 12/8.

Program „Karty Klienta” jest skierowany dla osób korzystających z usług oferowanych w Salonie.

Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Klientów korzystających z usług Salonu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Klienta” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

,,Kartę Klienta” stanowi  Karnet imienny (imię i nazwisko, data wydania) z miejscem wpisów punktów i sygnaturą programu, którego dokonuje pracownik Salonu.                                               
Karta jest ważna przez okres 1 roku od daty pierwszego wpisu lub daty zamiany punktów na rabat. Po wpływie tego okresu zgromadzone punkty zerują się i uczestnik może otrzymać nową Kartę klienta.

W przypadku kiedy miejsca wpisów skończą się, a Klient zdecyduje się na dalsze gromadzenie punktów, wówczas podliczone punkty zostaną przepisane do nowej Karty  Klienta.

II. Postanowienia ogólne

Uczestnik gromadzi punkty na Karcie Klienta za zakup usług wykonywanych  w Salonie.   Do programu nie wliczają się usługi makijażu permanentnego, zabiegów Apilus, zabiegów z fizjoterapii,  zabiegów w pakietach oraz usługi z aktualnych promocji – promocje nie łączą się!

Punkty i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z Karty i do wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

III. Uczestnictwo

Do Programu może przystąpić osoba pełnoletnia.

Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę w Programie. Aby przystąpić do Programu należy udostępnić dane osobowe w Formularzu Klienta oraz korzystać z usług świadczonych w Salonie. Wraz z otrzymaniem Karty, Klient zostanie poinformowany o Regulaminie Programu.

IV. Karta

Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje ,,Kartę  Klienta”. 

Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna ,,Karta Klienta”. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów na rabat według zasad opisanych poniżej.

Zagubienie Karty jest równoznaczne z utratą punktów.

V. System przyznawania punktów

Za każdą wydaną złotówkę przysługuje 1 punkt.

Salon zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów. Punkty są wpisywane  na Kartę podczas płatności za usługę. W sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada przy sobie ,,Karty Klienta” punkty za daną usługę nie zostaną naliczone.

VI. Wymiana punktów

Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych punktów  na następujące nagrody:

300 punktów – kwota rabatu na wybrany zabieg 10%

 500 punktów – kwota rabatu na wybrany zabieg 13%

700 punktów – kwota rabatu na wybrany zabieg 15%

1000 punktów – kwota rabatu na wybrany zabieg 20%

Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę. Punkty zebrane na koncie uczestnika są ważne przez okres jednego roku od momentu otwarcia Karty stałego Klienta lub daty ostatniego wykorzystania rabatu. Rabat realizowany jest przy następnej wizycie w Salonie. Kwota rabatu musi być zrealizowana jednorazowo, nie ma możliwości dzielenia rabatu.

Klient samodzielnie decyduje, jaką liczbę punktów pragnie zgromadzić. W sytuacji, gdy uzbiera ich więcej niż wymagane minimum, a chciałby skorzystać z najniższego rabatu, pozostałe punkty zostają mu przepisane na nową Kartę, pod warunkiem, że nie przekroczy jednego roku od daty wydanie poprzedniej (pierwszej rejestracji). Zasada stosowana jest również do pozostałych poziomów punktowania.

VII. Unieważnienie Karty

Salon   może  unieważnić Kartę  ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Uczestnik podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika zebrane na Karcie punkty zostaną unieważnione. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

VII. Zakończenie lub zawieszenie Programu

Salon  Beauty Image  zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub zawieszenia Programu Lojalnościowego w każdej chwili o czym  poinformuje na stronie internetowej www.beautyimage.com.pl oraz na facebooku.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na kwotę rabatu, pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

IX. Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Salon Beauty Image w celach statystycznych oraz marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress